Chia sẽ để giúp website tồn tại. Xin cảm ơn!
Thổ dân da đỏ đụ nhau trên hang đá

Những Phong Tục Quan Hệ Tình Dục Khó Đỡ Nhất Trên Thế Giới: Sau khi đụ nhau tập thể, người đàn bà dân tộc da đỏ phải uống nước tiểu, kiêng kị phụ nữ còn trinh hay đụ nhau trong hang đá phải có người làm chứng… là điển hình cho một vài tục lệ phòng the đéo nhau vô cùng oái oăm. hãy cùng xem thích click mê khám phá những phong tục giường chiếu rất lạ của một số bộ tộc thiểu số nha!

Website chỉ phục vụ cho người trên 69 tuổi xem và thư giãn. Vui lòng xem phim đúng lúc, đúng giờ và giữ sức khỏe để mai xem tiếp. NGHIÊM CẤM THỦ DÂM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!